Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn

blev stiftet i 1986 med det dobbelte formål at drive et lokalarkiv og fremme interessen for kultur og historie på egnen.

Arkivet fik plads på Ravnkilde Skole med herlig adgang til mødelokaler mv. Til gengæld har underviserne let adgang til hjælp med lokalhistorisk stof (se under Tilbud).

Næsten fra starten har vi haft mindst 3 årlige arrangementer, nemlig:

 GENERALFORSAMLING i marts med en god fortæller 

 UDFLUGT i juni til et sted af historisk interesse 

► ÅBENT HUS i september med diverse udstillinger mv. 

 

Se foreningens vedtægter

      

      (Forstør med Ctrl og +)

 

 

Se tale ved 25-årsjubilæet,
holdt af repræsentant for
Rebild Kommune.

    

Bestyrelsen:
Karen Bjørn, Ravnkilde (formand)
Knud Halskov, Fyrkilde (sekretær)
Britta Christensen, Ravnkilde
Erik Jensen, Nysum
Niels Nielsen, Skårup 

Suppleanterne:
Jørgen Kragbæk Kristensen, Ravnkilde
Tove Nielsen, Skårup

Revisorerne:
Per Bjørn, Ravnkilde
Knud Nørgård, Nørvad

Kasserer: Helge Gårn, Ravnkilde

    Adresse Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager                                     Hjemmeside ravnkildearkivet.dk                               Mail ravnkildearkivet@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

Webshop fra e-hjemmeside.dk