Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn

blev stiftet i 1986 med det dobbelte formål at drive et lokalarkiv og fremme interessen for kultur og historie på egnen.

Arkivet fik plads på Ravnkilde Skole med herlig adgang til mødelokaler mv. Til gengæld har underviserne let adgang til hjælp med lokalhistorisk stof (se under Tilbud).

Næsten fra starten har vi haft mindst 3 årlige arrangementer, nemlig:

 GENERALFORSAMLING i marts med en god fortæller 

 UDFLUGT i juni til et sted af historisk interesse 

► ÅBENT HUS i september med diverse udstillinger mv. 

 

Se foreningens vedtægter

      

      (Forstør med Ctrl og +)

 

 

Se tale ved 25-årsjubilæet,
holdt af repræsentant for
Rebild Kommune.

    

Bestyrelsen:
1Karen Bjørn, Ravnkilde (formand)
1Knud Halskov, Fyrkilde (sekretær)
2Erik Jensen, Nysum
2Helene Degn, Ravnkilde
2Knud Nørgård, Nørvad 

Suppleanterne:
1Lone Kusk, Ladelund
1Kirsten Ladefoged, Ravnkilde

Revisorerne:
2Per Bjørn, Ravnkilde
2Finn Jensen, Ravnkilde

1på valg i ulige år    2på valg i lige år

Kasserer: Helge Gårn, Ravnkilde

    Adresse Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager       Hjemmeside ravnkildearkivet.dk       Mail ravnkildearkivet@gmail.com           

 

 

 

 

 

     

Webshop fra e-hjemmeside.dk